Sa­men­vat­ting ad­vies over Wet sek­su­e­le mis­drij­ven

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 8 juni 2022 haar advies vastgesteld over de Wet seksuele misdrijven. Het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten worden gewijzigd om de strafbaarstelling te moderniseren van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het advies is op 13 juni 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het wetsvoorstel

De regering wil slachtoffers van seksuele misdrijven beter beschermen en stelt met dit wetsvoorstel de strafrechtelijke aansprakelijkheid opnieuw vast voor verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De strafrechtelijke bescherming tegen aanranding en verkrachting, online seksueel misbruik en seksuele intimidatie wordt verruimd. Verder worden de maximumstraffen voor bepaalde gedragingen hoger, zoals seksuele misdrijven tegen kinderen.

Realistische verwachtingen

De Afdeling advisering is het eens met de regering dat de strafbaarstellingen van seksuele misdrijven moeten worden herzien. Het wetsvoorstel sluit beter aan bij moderne opvattingen en inzichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, technologische ontwikkelingen en internationale verplichtingen. De Afdeling advisering waarschuwt er wel voor dat de verwachtingen over de nieuwe wet niet te hoog gespannen moeten zijn. Seksuele misdrijven zijn en blijven vaak moeilijk te bewijzen als de verdachte en het slachtoffer elkaar tegenspreken. De politie en het openbaar ministerie moeten bovendien voldoende capaciteit hebben om deze misdrijven op te sporen en te vervolgen. Die capaciteit ontbreekt op dit moment nog.

Bron: raadvanstate.nl