Expertisebureau Online Kindermisbruik: aanpak online kindermisbruik werpt vruchten af

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) krijgt minder meldingen binnen over kinderporno. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van het Meldpunt Kinderporno, onderdeel van het EOKM. 

Het aantal anonieme meldingen laat over de eerste twee kwartalen een daling zien van 93% ten opzichte van 2021. De meldingen die binnenkomen via internationale meldpunten zijn ten opzichte van 2021 met 77% gedaald. Deze dalende cijfers tonen volgens het EOKM aan dat de aanpak van online seksueel kindermisbruik zijn vruchten af lijkt te werpen.

Ga voor het volledige nieuwsbericht naar de website van het EOKM: www.eokm.nl.
 

Bron: Expertisebureau Online Kindermisbruik. (2022). Aanpak online kindermisbruik werpt vruchten af. www.eokm.nl [3 augustus 2022].