Vervolgonderzoek naar benadering van zedenslachtoffers door politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat na of zedenrechercheurs nu meer aandacht hebben voor behoeften en verwachtingen van zedenslachtoffers dan voorheen. Het onderzoek is een vervolg op haar rapport Verschillende perspectieven uit 2020, waarin ze onderzocht hoe de politie omging met zedenslachtoffers.

De Inspectie JenV wil weten of en hoe de politie intussen haar werkwijze heeft aangepast om de bejegening van zedenslachtoffers te verbeteren, wat zedenslachtoffers daarvan merken en vinden en wat de ervaringen van zedenrechercheurs hiermee zijn. Zij benadert minstens twintig zedenslachtoffers om mee te doen aan dit onderzoek. Ook vraagt de Inspectie JenV bij ten minste vijf zedenteams van de politie wat hun ervaringen zijn.

Bron: www.inspectie-jenv.nl.