Nieuwe emancipatienota

Als coördinerend minister van Emancipatie heeft minister Dijkgraaf de nieuwe emancipatienota voor de periode 2022-2025 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de nota is onder andere te lezen welke maatregelen de komende jaren worden genomen om emancipatie en (sociale) veiligheid te bevorderen, en om gendergerelateerd geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

De emancipatienota en een nieuwsbericht erover vindt u op Rijksoverheid.nl.