Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Op 13 januari verscheen het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

In het actieprogramma staat hoe het kabinet de komende drie jaar inzet op het voorkomen, signaleren en opvolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het kabinet wil dit grote probleem samen met de samenleving en veel verschillende organisaties aanpakken. 

Het doel van het actieprogramma is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Een ander belangrijk doel is het beperken van de schade van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

Het programma kent vijf actielijnen:

  1. Er zijn gedeelde maatschappelijke waarden en normen over hoe we met elkaar om willen gaan in de samenleving.
  2. Wet- en regelgeving weerspiegelen de (veranderende) maatschappelijke normen.
  3. Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde.
  4. Iedereen herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en kan hierop reageren.
  5. Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is.

Het volledige nieuwsbericht hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid (bron): www.rijksoverheid.nl.

Reflectie Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

In een brief reflecteert Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer op de aanpak zoals het kabinet die neerzet in het actieprogramma. De brief vindt u op de website van de regeringscommissaris (bron): www.rcgog.nl.