Minder meldingen bij Meldpunt Kinderporno in 2022

Het Meldpunt Kinderporno kreeg in 2022 minder meldingen binnen over kinderporno. In 2022 bedroeg het totaal aantal meldingen circa 145.000, in 2021 circa 414.000. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Offlimits.

Als mogelijke verklaring noemt Offlimits (voorheen het Expertisebureau Online Kindermisbruik) dat de druk op zogenaamde hostingbedrijven is toegenomen om het internet op te schonen. 

U leest meer hierover in het nieuwsbericht ‘Trend dalende cijfers Meldpunt Kinderporno zet door’ op de website van Offlimits (bron).