Extra geld voor Centrum Seksueel Geweld

De komende 3 jaar kan de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld (LCSG) rekenen op ruim 1,1 miljoen euro. Dat is een verdubbeling van het basisbedrag van 2023. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gemeenten hebben de handen ineengeslagen om extra middelen beschikbaar te stellen. Met het extra geld kan het LCSG zijn kerntaken versterken en hulpverlening beter laten aansluiten bij de trends en ontwikkelingen onder de slachtoffers die aankloppen.

Meer hierover lees je op de website van de Rijksoverheid (bron): www.rijksoverheid.nl.