E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 15 oktober 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Staatsecretaris Blokhuis heeft aansturing GHNT overgenomen

Minister De Jonge van VWS heeft een deel van zijn taken overgedragen aan minister Van Ark en staatssecretaris Blokhuis. Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) wordt daarom nu door Paul Blokhuis aangestuurd. 
Lees meer

Wet uitbreiding slachtofferrechten aangenomen

Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven zijn voortaan verplicht aanwezig op de zitting en bij de uitspraak in hun strafzaak. De Wet uitbreiding slachtofferrechten, die deze week is aangenomen door de Tweede Kamer, maakt dit mogelijk.
Lees meer

E-learning voor apothekers over huiselijk geweld online

De e-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld voor openbaar apothekers is online. De e-learning biedt apothekers handvatten bij een vermoeden of melding van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Lees meer

Week tegen kindermishandeling weer open voor initiatieven

De landelijke Week tegen Kindermishandeling vindt dit jaar tussen 16 en 22 november plaats. Iedereen die een initiatief wil verbinden aan deze Week kan dit vanaf nu aanmelden.
Lees meer

Pilot voor verbeterde forensische samenwerking van start

Veilig Thuis IJsselland en GGD IJsselland zijn een pilot forensisch medische expertise bij kindermishandeling  (FMEK) gestart. In deze pilot toetsen beide organisaties het handelingskader dat is vastgesteld door alle ketenpartners.
Lees meer

Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?

Kinder- en jeugdpsycholoog Willemijn van Eldik roept jeugdhulpverleners op om standaard aandacht te besteden aan de partnerrelatie in preventie gezinsprogramma’s en jeugdinterventies.
Lees meer

Personeelscampagne Maak jij je sterk voor mij?

Samen Veilig Midden-Nederland is de personeelscampagne Maak jij je sterk voor mij? gestart. “We zoeken collega’s die de mens achter probleemsituaties zien”, aldus bestuursvoorzitter Krijnie Schotel.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2019

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) deed onderzoek naar  de chatresultaten van de online hulpverleningstool Chat met Fier. Hierbij kwamen 299 slachtoffers van mensenhandel in beeld; de meerderheid betreft minderjarige meisjes, waarvan ruim een kwart jonger is dan 15 jaar.
Lees meer

Dat je het niet meer hoeft weg te stoppen

Zes vrouwen met een verstandelijke beperking vertellen in deze indringende film over seksueel misbruik. Wat betekent het onderwerp in hun leven en wat zijn hun ervaringen met hulpverlening? De film is onderdeel van het project 'Leren van slachtoffers van seksueel misbruik'.
Lees meer

De financiële positie van jeugdzorgorganisaties

Jeugdzorg Nederland onderzocht de jaarrekeningen over 2018 van organisaties met inkomsten uit de Jeugdwet. Deze analyse volgt op eerder onderzoeken waaruit al bleek dat de financiële positie van jeugdzorgorganisaties zorgelijk is.
Lees meer

Free to be online?

Dit grootschalige internationale onderzoek van Plan International richt zich op de ervaringen van jonge vrouwen met online intimidatie. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van Wereldmeisjesdag op 11 oktober. 
Lees meer

Achterlating en huwelijksdwang: juridische mogelijkheden

Het juridisch vaktijdschrift Familie-en Jeugdrecht publiceerde dit artikel over de juridische mogelijkheden en de rol van de RvdK in de aanpak tegen huwelijksdwang en achterlating.
Lees meer

Buiten is het feest

De film Buiten is het feest - naar het gelijknamige boek van Arthur Japin - is op het Nederlands filmfestival in première gegaan.De film die huiselijk geweld en seksueel misbruik aan de orde stelt, is vanaf 22 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen en kan een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van seksueel misbruik en kindermishandeling.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda