E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 30 januari 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Evaluatie uitvoering Verdrag van Istanbul naar Tweede Kamer

Minister De Jonge (VWS) heeft de GREVIO-rapportage (over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul door Nederland) aan Tweede Kamer gestuurd. In het verdrag staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
lees meer

Refresh campagne toolkit ‘ikvermoedhuiselijkgeweld’

Het jaar 2020 is voor het programma 'Geweld hoort nergens thuis' gestart met een refresh van de campagne-toolkit 'ikvermoedhuiselijkgeweld'. De toolkit is onderverdeeld in de thema's kindermishandeling, ouderenmishandeling en partnergeweld.
lees meer

Verkenning registratie aanleiding jeugdhulp

Er is een verkenning gestart naar de mogelijkheid om de aanleiding van jeugdhulp te registreren. "Een goed initiatief", vindt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. "De juiste hulp op de juiste plek na het meemaken van seksueel geweld is essentieel voor het herstel van slachtoffers, ook om herhaald slachtofferschap te voorkomen."
lees meer

Vragenlijst seksuele intimidatie en geweld klaar voor onderzoek

Het kenniscentrum seksualiteit Rutgers heeft in opdracht van het WODC een vragenlijst samengesteld over off- en online ervaringen met seksuele intimidatie en seksueel geweld. De vragenlijst is inmiddels te vinden op de website van het WODC.
lees meer

‘Bied alcoholverslaafde ouders eerst hulp voor achterliggende problemen’

‘Bied ouders eerst hulp voor hun problemen, dan pas voor drankgebruik’, dat zegt Dorothee Horstkötter, leider van een onderzoek naar hulp voor alcholverslaafde ouders, in een interview met ZonMw.
lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen

Onderzoek naar de omgang met (vermeend) seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen maakt duidelijk dat (vermeende) slachtoffers zich onvoldoende erkend en ondersteund voelen. Dat heeft te maken met de manier waarop met meldingen van misbruik wordt omgegaan.
lees meer

Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4

De reorganisatie bij de politie in 2013, en de transitie in het sociale domein zijn de twee belangrijkste verklaringen voor de afname van het aantal huisverboden in de vier grote steden. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.
lees meer

Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen

Kleinschalige instellingen weten niet altijd wat te doen als grenzen worden overschreden. Ook is niet altijd duidelijk wat en waar ze moeten melden. Voor deze instellingen is er nu de checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen.
lees meer

Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan

In het kader van de campagne 2020 ‘Ieder kind een liefdevol thuis, stop het wisselen van hulpverleners’, heeft stichting Het Vergeten Kind een onderzoek uitgevoerd. Hoeveel hulpverleners zien kinderen? Hoeveel verhuizingen maken ze mee? Wat voor impact heeft dat op hen en op hun hulpverleners? En weke ideeën hebben zowel kinderen als hulpverleners om de situatie te verbeteren.
lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda