Trainingen over thema's huiselijk geweld en kindermishandeling

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal organisaties die trainingen bieden aan mensen die in hun (vrijwilligers)werk te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Veilig Thuis

Veilig Thuis kan trainingen of andere vormen van deskundigheidsbevordering verzorgen voor sociaal professionals.
Kijk op de website van uw regionale Veilig Thuis-organisatie:
https://veiligthuis.nl

Organisaties voor opvang na huiselijk geweld

Regionale (vrouwen)opvangorganisaties bieden ook deskundigheidsbevordering voor professionals.
Kijk op de website van de opvangorganisatie in uw regio.

Trainers huiselijk geweld

Site met gecertificeerde trainers en docenten die trainingen, voorlichtingen, presentaties, lessenseries en keuzeprogramma’s kunnen verzorgen over onder andere  partnergeweld en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
www.trainershuiselijkgeweld.nl

Augeo Academy

Online trainingen over o.a. het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor diverse beroepsgroepen. Voor artsen en verpleegkundigen  is er een training ‘werken met de meldcode huiselijk geweld tegen volwassenen’.
www.augeo.nl

Vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK)

Het LVAK biedt onder andere een ‘training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan voor aandachtsfunctionarissen die werken met volwassenen, ouders, kinderen en jongeren.
https://lvak.nl

SafetyNed

SafetyNed biedt trainingen en workshops aan professionals waarin je leert waar je op moet letten bij cliënten die slachtoffer zijn van digitaal geweld, zoals digitale stalking, en hoe je je cliënten kunt helpen digitaal geweld te voorkomen.
https://safetyned.org

Drakentemmers

Drakentemmers is een expertiseplatform voor behandelaren trauma en gehechtheid in de context van huiselijk geweld. Het biedt een leerlijn voor algemene professionals in het sociaal - en veiligheidsdomein die meer oog willen krijgen voor trauma- en gehechtheidsproblematiek ten gevolge van huiselijk geweld. En ook een leerlijn voor behandelaren. Drakentemmers is een initiatief van Blijf Groep, Altra, de Jeugdzorg Academie en een zestal regio's van Geweld hoort nergens thuis.
www.drakentemmers.nl

RINO Groep

De RINO Groep organiseert samen met andere partners trainingen, ook voor generalistische professionals, bijvoorbeeld:

Geweldspatroon van dwingende controle in (ex-)partnerrelaties - Het verschil tussen wat er gebeurt op het toneel en in de coulissen | RINO Groep Utrecht
en
TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid | RINO Groep Utrecht

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling LECK

Het LECK is gespecialiseerd in educatie van artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen.
https://leck.nu

Academie voor Praten met Kinderen

Academie Praten met Kinderen biedt trainingen aan voor professionals om met kinderen in gesprek te gaan over hun onveilige thuissituatie.
https://academiepratenmetkinderen

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)

Bieden trainingen aan gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld.
https://hetlock.nl

TIMM Consultancy

Bieden trainingen op het gebied van onder andere veiligheidsplanning, complexe scheidingen, gesprekken met kinderen, meldcode & professionele standaarden/beroepscode.
www.timmconsultancy.nl