Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Publicatie voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.

In deze brochure leest u:

  • aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.
  • hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
  • hoe u een uitkering kunt aanvragen voor de periode dat u in de (vrouwen)opvang verblijft.
  • hoe en waar u een identiteitsdocument kunt aanvragen.

Uitgave van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, januari 2018.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning. (2018). Immigratie- en Naturalisatiedienst. 10 pag.
Publ. Nr. 3083