Ouder-mishandeling

Ouder-mishandeling wordt ook wel ‘kind-ouder geweld’ genoemd. Het gaat om huiselijk geweld van jongeren tegen hun ouders, niet te verwarren met ouderENmishandeling. Het gaat om herhaaldelijk en ernstig geweld en dus niet om ‘normale’ puberteitsconflicten. Het geweld kan psychisch, fysiek en seksueel zijn, met financiële afpersing en materiele schade.

Bij naar schatting 10 procent van alle incidenten van huiselijk geweld die jaarlijks ter kennis komen van de politie, zijn de eigen ouders slachtoffers. Ouders vragen doorgaans pas hulp in vergevorderd stadium. Er is veel schaamte bij ouders (gevoel van falen).