Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling

Factsheet voor docenten.

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2019). Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling. Factsheet voor docenten. Den Haag: Nationaal Rapporteur.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen wil aandacht vragen voor het belang van seksuele en relationele vorming ter voorkoming van seksueel geweld. Deze factsheet richt zich op het onderwijs: de Nationaal Rapporteur wil bij scholen bewustwording creëren over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In de factsheet wordt het Vlaggensysteem genoemd. Deze door Movisie doorontwikkelde methodiek stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.