Programma FMEK

Het belangrijkste doel van dit programma is: een decentraal stelsel waarbij de specialistische forensisch-medische expertise voor elk kind overal en tijdig beschikbaar is in lokale en regionale netwerken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de GGD’en gevraagd om de regionale coördinatie van forensisch medische expertise bij kindermishandeling op te pakken en te verbeteren. GGD GHOR Nederland heeft dit verzoek geaccepteerd en zorgt voor uitwerking, implementatie en borging. Dit project is onderdeel van en sluit aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis.