De krachten gebundeld - specialistische hulp aan gezinnen in de vrouwenopvang

Om kinderen in de opvang zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat zij  zich positief ontwikkelen hebben Blijf Groep en Altra (jeugdhulp) een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de opvang. 

Blijf Groep en Altra werken sinds 2012 nauw samen. Vanuit deze werkpraktijk is een gedeelde werkwijze ontwikkeld om kinderen en moeders in de opvang hulp te bieden. Het gaat daarbij om hulp die nodig is voor een veilige opvoedsituatie en die gericht is op het doorbreken van de cirkel van intergenerationeel geweld.

Door samen te screenen en in kaart te brengen waar de vragen van het gezin liggen, wordt de hulp niet gestapeld, maar effectief ingezet op het juiste moment. Bovendien krijgen moeder en kinderen te maken met vertrouwde gezichten en gezamenlijk optrekkende hulpverleners. Dit geeft vertrouwen en continuïteit.