Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld: digitale handleiding RelatieWijs

RelatieWijs is ontwikkeld voor het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. Ook is de methode ontwikkeld om professionals te helpen bij het adequaat reageren op het gedrag.

De methode bestaat onder andere uit handleidingen, hand-outs en casuïstiek. Het is gratis te downloaden van de website van Movisie. Movisie verzorgt basistrainingen en train-de-trainers over de methode.