Beantwoording Kamervragen over het Verwey-Jonker Instituut onderzoek

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’.