Conceptverslag commissiedebat Kindermisbruik en seksueel geweld

Verslag van het commissiedebat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, met als onderwerp Kindermisbruik en seksueel geweld. Aan de orde komen onder andere seksueel misbruik door pro-anorexia coaches, aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden, georganiseerd ritueel misbruik van minderjarigen en de beleidsreactie Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019.