Kamerbrief over verbetering van de jeugdbeschermingsketen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de aanpak van de problemen in de jeugdbeschermingsketen.

In de brief wordt ingegaan op maatregelen voor de korte termijn en op het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Ook wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij de verbetering van de rechtsbescherming van kinderen en hun ouders. Tot slot komt de aanpak van lange wachtlijsten bij Gecertificeerde Instellingen (GI) aan bod.