Kamerbrief over uitvoering motie Ceder over jeugdbeschermingsketen

Via een motie van Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) werd de regering gevraagd om onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen om de jeugdbeschermingsketen te verbeteren.

Via deze brief informeren minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) de Tweede Kamer over de opvolging ervan. 

Bron: rijksoverheid.nl