Justitiële verkenningen - Vijf jaar na #MeToo

Themanummer Justitiële verkenningen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het tijdschrift ‘Justitiële verkenningen’ is een uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Boom juridisch. 

Onderstaande editie staat in het teken van het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag en is te downloaden van de website van het WODC (bron):

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid & Boom juridisch. (2022). Justitiële verkenningen - Vijf jaar na #MeToo, 48 (4).
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3233