Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de signalering en aanpak van partnergeweld.

Groenen, A., Jaspaert, E., & Vervaeke, G. (2011). Partnergeweld: als liefde een gevecht wordt. Leuven, Den Haag: Acco.
Pagina's: 328. ISBN: 9789033479304

Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines (wetenschap, gezondheidszorg, politie en justitie) met deze thematiek omgaan.

Wetenschap

In het inleidende deel komt de wetenschap aan het woord. Wat weten we vandaag over partnergeweld, welke evoluties zijn er zichtbaar in het onderzoek, wat zijn de uitdagingen van de toekomst. Met bijdragen van Emma Jaspaert, Anne Groenen en Geert Vervaeke over geweld tussen partners (een stand van zaken na vier decennia onderzoek) en Olivia De Smet & Ann Buysse over een wetenschappelijke kijk op ongewenst gedrag en stalking bij
(ex-)partners.

Psycho-medische en sociale benadering

Vervolgens biedt het eerste deel meer inzicht in de psycho-medische en sociale benadering van partnergeweld.

De kijk van gynaecologen, huisartsen en hulpverleners op de thematiek biedt interessante perspectieven voor zowel de eigen als andere disciplines. Met bijdragen van: Kristien Roelens e.a. over partnergeweld en de visie van de gynaecoloog, J.J.P.M. Pieters e.a. over Nederlandse aanpak van huiselijk geweld in de gynaecologische en obstetrische praktijk, Leo Pas met een werkmodel voor huisartsen bij de aanpak van partnergeweld, Sylvie Lo Fo Wong over partnergeweld en de rol van de huisarts in Nederland, Kris De Groof en Wim Van Campenhout over een risicotaxatie van partnergeweld in de context van een Centrum Algemeen Welzijnswerk, Lieven Migerode en Geertje Walravens over een visie op Liefde en Geweld bij koppels en Fleur Kraanen e.a. over partnermishandeling: samenhang met andere stoornissen enbehandeling van daders van partnermishandeling.

Politionele en justitiële aanpak

Daarna staat in het tweede deel de politionele en justitiële aanpak centraal. Ook hier worden verschillende invalshoeken aangereikt voor de aanpak van partnergeweld. Met Wim D’haese e.a. over partnergeweld en de politionele afhandeling (in België), Mariëtte Christophe, Henk Ferwerda en Paul Gruter over partnergeweld en de politionele afhandeling in Nederland, Leontien van der Knaap over het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld, Carine Buckens over partnergeweld en de afhandeling door het parket, Frédéric Thiebaut over partnergeweld en de advocaat, Chris Huysmans over aanpak van partnergeweld door Justitie: bemiddelen of stok achter de deur? en Steven van Dissel over partnergeweld en de rechtbank in Nederland.

In het derde deel brengen de auteurs de uitdagingen voor de toekomst in kaart. Hierbij ligt de focus op disciplineoverschrijdende screeningsinstrumenten en hun mogelijkheden. Met bijdragen van Katarzyna Uzieblo en Anne Groenen over risicotaxatie bij partnergeweld: een stand van zaken, Corine de Ruiter over risicotaxatie bij relationeel-geweldplegers in de praktijk: de B-SAFER, Frans Willem Winkel over het Trauma en Psychose (T&P)-model van kwetsbaar gedrag: een nieuw instrument ter beoordeling van gevaar bij partnergeweld en Geertje Walravens en Lieven Migerode over liefde en geweld bij koppels – een groepsprogramma voor koppels in een geweldimpasse.