Stalking: Voorbode van geweld

Tegen stalking is goed op te treden, maar dan moet het wel herkend worden. Daarbij helpt een checklist. ‘Hoe vaker het antwoord op de vragen ‘ja’ is, hoe groter het risico op stalking en geweld.’

‘We zien dat veel mensen het fenomeen stalking nog niet goed begrijpen, ook sommige politiemensen niet. Een beter begrip kan de aanpak van stalking op sommige punten verder verbeteren.’ Dat zegt Cleo Brandt, recherchepsycholoog van het Team Gedragsidentificatie van de Landelijke Eenheid.

Bianca Voerman, eveneens recherche­psycholoog en directe collega: ‘We maken onderscheid tussen belaging en stalking. Belaging is crimineel gedrag, strafbaar gesteld in artikel 285b Wetboek van Strafrecht. Stalking kan daaronder vallen, maar de definitie van stalking is breder; van stalking kan al sprake zijn bij twee of meer intimiderende inci­denten. Dergelijk probleemgedrag kan ook eerder worden aan­gepakt, soms nog voordat crimineel gedrag aan de orde is. Met andere woorden: de politie hoeft niet af te wachten tot er spra­ke is van strafrechtelijke belaging.’