Bescherming tegen een ex

Nieuwe werkinstructie voor de politie bij stalking door ex-partners.

Kuijer-Slobbe, D. (2016). Bescherming tegen een ex. In: Blauw, jrg. 12, nr. 9 (29 oktober 2016).

Stalking is in Nederland strafbaar gesteld in het belagingsartikel 285b van het Wetboek van Strafrecht: het stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van iemand an-ders. Bij stalking gaat het om een patroon en niet om op zichzelf staande incidenten. De grootste groep daders zijn ex-partners.

In een nieuwe werkinstructie zijn nu de knelpunten en oplossingen bij stalking door een ex-partner in beeld gebracht. In de werkinstructie worden processtappen genoemd om met deze problematiek om te gaan. Deze is op grond van evaluaties van cases tot stand gekomen.

Pilots

In de politieteams Tilburg-centrum, Roosendaal, Delft en Gouda draaien pilots om te kijken hoe de nieuwe werkinstructie in de praktijk werkt.

Processtappen

Het artikel gaat in op de stappen in de nieuwe werkinstructie: het filteren en veredelen van informatie, het maken van een risico-inschatting en tot slot casemanagement door een eigenaar van de casus.