Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen?

Artikel over de rol van de professional als een cliënt gestalkt wordt.

Oosten, N. van (2018). Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen? Zorg en Welzijn, juli 2018.

Stalking is het stelselmatig, opzettelijk en ongewenst inbreuk maken op de privacy van een ander, met het doel de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen of iets te dulden of met het doel vrees aan te jagen.

De grootste groep daders van stalking zijn ex-partners. Vaak zijn het mannen, maar ook vrouwen kunnen stalkers zijn.

Dit artikel gaat onder meer in op typen stalkers, op digitale stalking en op hulpverlening, ook voor de stalkers zelf.