Tussenevaluatie Handle With Care

Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld.

Dekker, M., Haagmans, M., & Mulder, T. (2019). Handle With Care. Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld. Driebergen-Rijsenburg: Augeo Foundation.

In Handle With Care-projecten krijgen kinderen die thuis een ingrijpend geweldsincident meemaken vanaf de volgende dag steun op school.

In deze tussenevaluatie van Handle With Care wordt, aan de hand van (inter)nationale literatuur, het gedachtengoed van de pilots verder onderbouwd. Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen ontwikkelen traumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.

Pilots

Ook wordt verslag gedaan van de totstandkoming van een Handle With Care-samenwerking in de twee pilotregio’s (Heerlen en Wageningen) en de hierbij gesignaleerde knelpunten. Uitbreiding van het aantal pilots is intussen onderdeel van het landelijke actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid.
Tot slot worden bevindingen gedeeld uit interviews met de betrokken agenten en leerkrachten bij de eerste negen tot stand gekomen Handle With Care-signalen.

Centrale vragen

Centraal staan de volgende vragen:

  • Welke steun ontvangen kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld?
  • Welke steun bieden volwassenen om hen heen: ouders, familieleden en professionals?
  • Op welke momenten?
  • Hoe ervaren kinderen deze steun en waaraan hebben zij behoefte?

Daarnaast is de zoektocht beschreven naar het realiseren van snelle steun voor kinderen die thuis een ernstig geweldsincident meemaken.
Leidt een Handle With Care signaal tot meer ondersteunende interacties voor het kind? Hoe reageren ouders in het algemeen en ouders die betrokken zijn bij huiselijk geweld in het bijzonder, op de HWC-werkwijze? Hoe reageren kinderen die betrokken zijn bij gesignaleerde incidenten van huiselijk geweld, op de HWC-werkwijze?

De eerste resultaten uit de tussenevaluatie blijken positief te zijn. De kinderen kunnen de dag na een geweldsincident thuis snel worden gesteund op het moment dat de school hoort dát er iets is gebeurd, zonder te weten wát er is gebeurd.

In de tussenevaluatie worden ten slotte aanbevelingen gedaan op grond van de bevindingen.