Medisch beroepgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders

Dissertatie Universiteit Leiden.

Sombroek-van Doorm, M.P. (2019). Medisch beroepgeheim en de zorgplicht van de arts bij kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders. Den Haag/Leiden: Boom Juridisch/Universiteit Leiden.

Een huisarts, die vaak het hele gezin behandelt, heeft een cruciale positie bij het signaleren van kindermishandeling. Hij of zij weet vaak van de huiselijke ruzies, van de vader die te veel drinkt en agressief kan worden tegen zijn kinderen, van de moeder die haar kind verwaarloost.

Stevig verankerd

Artsen hebben echter een beroepsgeheim. Dat waarborgt de privacy van patiƫnten en dient daarnaast het belang van de samenleving waarin burgers recht hebben op een vrije toegang tot de medische zorg zonder vrees dat hun medische gegevens ooit op straat komen te liggen. Juist daarom ligt het medisch beroepsgeheim stevig verankerd in de wet.

Uiteenlopende belangen

De toenemende wens van de politiek om het accent meer op 'spreken' te leggen, botst al gauw met de wettelijke plicht van de arts tot beroepsgeheim. In dit proefschrift is onderzocht hoe die uiteenlopende belangen die zwijgen en spreken dienen, met elkaar te verzoenen zijn en ook juridisch zijn vorm te geven.