Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht.

Zelfbeschikking, waaronder vrije partnerkeuze, is in sommige religieuze kringen of migrantengemeenschappen niet vanzelfsprekend.

Verschillende gemeenten stimuleren een verandering van binnenuit, door samen te werken met migranten- en vluchtelingengemeenschappen en op die manier schadelijke traditionele praktijken aan te pakken.

Hilde Bakker van Movisie ging in gesprek met de gemeente Rotterdam over hun aanpak van schadelijke traditionele praktijken.