Preventie van kindermishandeling

Wie doet wat?

Dit boek geeft iedereen die met ouders of kinderen omgaat, inzicht in de theorie over en praktijk van de preventie van kindermishandeling.

Er wordt ingegaan op vragen als:

  • Is een complex probleem als kindermishandeling te voorkomen?
  • Door wie?
  • Wat gebeurt er al op het gebied van preventie?
  • Waarom blijven de cijfers alarmerend hoog?

Het boek bevat interviews met beroepskrachten vanuit verschillende disciplines.

Doelgroep

Behandelaars, wijkteams, beleidsmakers, leerkrachten, verloskundigen, CJG-medewerkers, kraamverzorgenden en omstanders.

De auteur is gezondheidspsycholoog.