Risk factors for child sexual abuse victimization: A meta-analytic review

Literatuurstudie van forensisch orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam.

Assink, M., van der Put, C. E., Meeuwsen, M. W. C. M., de Jong, N. M., Oort, F. J., Stams, G. J. M., Hoeve, M. (2019). Psychological Bulletin, Vol 145(5), May 2019, 459-489.

Veel verschillende factoren spelen een rol in het risico op slachtofferschap van seksuele kindermishandeling. De meest belangrijke risicofactoren blijken betrekking te hebben op ouderkenmerken, gezinskenmerken en kenmerken van de ouder-kind-interactie.

De gevolgen voor slachtoffers van seksuele kindermishandeling zijn vaak ernstig en langdurig. Het is daarom heel belangrijk om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden. Om dat goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat professionals in de jeugdzorg een juiste taxatie (inschatting) maken van het risico dat een kind loopt om seksueel mishandeld te worden.

Risicotaxatie

Deze risicotaxatie moet antwoord geven op de vraag welke kinderen – en hun ouders, en eventuele broertjes en zusjes – zorg nodig hebben. Daarnaast moeten professionals een behoeftetaxatie maken, waarin zij nagaan welke problemen er zijn bij een kind (en in het gezin daaromheen) en dus moeten worden aangepakt om het risico op slachtofferschap te verlagen.

Risicofactoren

Voor het uitvoeren van goede risico- en behoeftetaxaties is kennis over risicofactoren voor slachtofferschap van seksueel kindermisbruik essentieel. In eerder onderzoek zijn al veel verschillende risicofactoren vastgesteld. Het onderhavige onderzoek biedt een systematisch overzicht van deze factoren in combinatie met een indicatie van de impact.