Tussen kwaad of erger

Dit proefschrift is een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen.

Smit, A.E. (2019). Tussen kwaad of erger. Een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Een beschuldiging van seksueel kindermisbruik bij een complexe scheiding is op zichzelf al schadelijk voor het kind, de ouder en de gezinsdynamiek, ongeacht of het waar is. Dit proefschrift belicht deze problematiek vanuit een juridische optiek.

Moeizame scheiding

Rechters geven aan dat het regelmatig voorkomt dat een moeder tijdens of na een moeizame scheiding de vader beschuldigt van seksueel kindermisbruik. Slechts een klein deel wordt bewezen. Vaak is en blijft het onduidelijk of er misbruik heeft plaatsgevonden.

Rechters weten niet precies hoe zij de beschuldiging kunnen wegen en raadplegen vaak de Raad voor de Kinderbescherming. In bijna alle gevallen volgen rechters het advies van de raad op.

Rechters en advocaten constateren dat de beschuldiging zelf bijna even schadelijk is als het risico op misbruik. Kinderen krijgen het gevoel dat ze moeten kiezen voor een van hun ouders; ook kan de relatie tussen het kind en de vader verslechteren als er weinig contact is. Het kan bovendien slecht zijn voor de ontwikkeling van het kind wanneer het opgroeit met een negatief beeld van de vader.