Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen.

Beek, F. van (2019). Het is niet stoer. De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen. Amsterdam: SWP ISBN 9789088508691.

Mannen die als kind mishandeld zijn praten daar zelden over. Schaamte en de angst niet geloofd te worden spelen daarbij een rol. Eén luisterend oor, één iemand die te vertrouwen is, kan voldoende zijn om het zwijgen te doorbreken. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter, zo blijkt uit de levensverhalen die de auteur in het eerste deel van dit boek heeft opgetekend.

In het eerste deel van het boek zijn de levensverhalen opgenomen van mannen in verschillende levensfasen. Zij vertellen wat er met hen gebeurd is en wat dat betekent voor het leven dat zij nu leiden.

Het tweede deel geeft achtergrondinformatie bij de gevolgen van kindermishandeling en seksueel misbruik van jongens. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: seksuele opvoeding, weerbaarheid, stressreacties en traumaverwerking bij mannen, PTSS, EMDR, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de participatie van slachtoffers bij de aanpak van kindermishandeling.

Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Alexander: jeugd actief in onderzoek en beleid.