De wereld van pro-ana coaches

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)  schetst, aan de hand van dit onderzoek, een verontrustend beeld van pro-anorexiacoaches – coaches die jonge meisjes met een eetstoornis helpen om verder af te vallen. Een deel van de coaches richt zich bewust op deze (minderjarige) meisjes om seksueel expliciet materiaal te bemachtigen, hen te vernederen en om macht uit te oefenen.

De afgelopen jaren is er een groei waar te nemen van zogeheten pro-ana coaches die zich begeven op pro-ana websites. Daarbij gaat het met name om mannen tussen de 20 en 30 jaar die zich voorstellen als afvalcoach om meisjes met een eetstoornis te helpen met afvallen. Gebleken is, dat het helpen met afvallen veelal gepaard gaat met het vragen om (seksueel getinte) foto’s en/of filmpjes en in sommige gevallen ook met fysiek afspreken.  Daarnaast blijkt dat de groep meisjes die lijdt aan een eetstoornis en zich online op deze fora begeeft kwetsbaar zijn voor grooming van pro-ana coaches. De groep van kwetsbare (met name minderjarige) meisjes die online op zoek is naar hulp om af te vallen en daarbij toenadering zoekt tot deze pro-ana coaches, blijkt ook toe te nemen.

Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat er een pakket van maatregelen nodig is om deze kwetsbare groep te beschermen tegen pro-ana coaches. Hiertoe worden zes aanbevelingen gedaan

Publicatiegegevens

Auteur(s): Simons, E.I., Noteboom, F. & Van Furth, E.F.

Organisatie(s): Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel in samenwerking met GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, maart 2020

Dit rapport maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting. De Coalitie richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijke beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland.