Wat als de spanningen thuis oplopen?

Het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ heeft deze One-pager ontwikkeld die praktische tips geeft voor situaties als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van deze coronacrisis. Hierin wordt de nadruk gelegd op concrete handelingsperspectieven voor omstanders.