Beeldverhaal Stress en opvoeden (7 talen)

Dit beeldverhaal in makkelijke taal helpt ouders met omgaan met stress. Ook maakt het hen bewust dat slaan en schreeuwen schadelijk is voor kinderen en dat het goed is om hulp te vragen. Veel ouders hebben meer stress als ze vaker thuis zijn met hun kinderen, bijvoorbeeld in de vakantie of door de coronacrisis.

Het landelijk expertisecentrum Pharos heeft dit beeldverhaal gemaakt samen met het NJI, Triple P en OKT Amsterdam.

Het verhaal is geschreven in makkelijke taal en vertaald voor ouders voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Zorg- en hulpverleners kunnen het beeldverhaal inzetten als zij vermoeden dat ouders veel stress hebben. Met deze voorlichting kunnen zij laagdrempelig in gesprek met ouders. Bijvoorbeeld over de effecten en gevolgen van stress bij het opvoeden.