Advies voorontwerp wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven

Minister Grapperhaus (JenV) vroeg de Raad voor de rechtspraak advies uit te brengen inzake het voorontwerp van het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Met het wetsvoorstel wil de minister de strafwetgeving rondom seksuele en seksueel getinte misdrijven moderniseren.

De Raad onderschrijft het belang van een update, maar de rechter (en samenleving) wordt in het huidige wetsontwerp nu nog te weinig houvast geboden over wat nu precies de ondergrens is van strafbaar handelen bij seksuele misdrijven.