Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekeringslachtoffers seksueel geweld

Publicatie in de Staatsourant over de tijdelijke regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 20 juli 2020, nr. 2960946, houdende regels over het verstrekken van een uitkering aan slachtoffers van seksueel geweld als vergoeding van hun eigen risico ingevolge de Zorgverzekeringswet (Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld).