Conceptversie Handreiking Samen Deskundig

Conceptversie van een handreiking voor gemeenten over ervaringsdeskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Samen met Movisie, NJI en de Spiegelgroep van ervaringsdeskundigen van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is in concept deze - nu al bruikbare - handreiking voor gemeenten opgesteld. Vanaf augustus 2020 wordt de conceptversie door een aantal GHNT regio’s beproefd. Aan de hand van hun feedback wordt de handreiking aangepast tot een definitieve versie.

Doel

Het doel van de handreiking is:

  •     Gemeenten enthousiast maken en inspireren om (vaker) samen te werken met ervaringsdeskundigen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en organisaties in hun gemeente/regio stimuleren om ervaringsdeskundigen in te zetten in de uitvoering.
  •     Gemeenten concrete handvatten bieden voor het vormgeven van deze samenwerking.