Tijdschrift voor Psychiatrie - artikel Dubbele diagnose en SOS training

Dit proefschriftartikel gaat onder meer in op de effectiviteit van de groepsinterventie SOS training bij patiënten met een dubbele diagnose.

Patiënten met een stoornis in het gebruik van middelen en een andere psychische aandoening (dubbele diagnose) hebben een verhoogd risico op victimisatie: het slachtoffer worden van bijvoorbeeld fysieke mishandeling, seksueel geweld en vermogensdelicten. SOS training is een nieuwe groepsinterventie om de weerbaarheid van patiënten met een dubbele diagnose te vergroten en daarmee het risico op victimisatie te verkleinen.

Onderzoek wees uit dat er significant vaker een positief behandelresultaat voor victimisatie gevonden werd in de interventiegroep (68%) in vergelijking met de controlegroep (54%).

Auteurs

M.M. de Waal, M.J. Kikkert, J.J.M. Dekker, A.E. Goudriaan.