Resilience in survivors of child sexual abuse: A systematic review of the literature

Seksueel kindermisbruik kan leiden tot een scala aan psychische stoornissen, zoals PTSS, depressie, angst, agressie en drugsmisbruik. Veel misbruikslachtoffers sterven jong. Maar niet alle slachtoffers krijgen te maken met een psychiatrische stoornis. Deze mensen worden gezien als 'veerkrachtig'.

Uit een systematische review van Domhardt ea. uit 2015 blijkt dat tussen de 10 en 53 procent van de slachtoffers van seksueel misbruik naderhand een normaal leven konden opbouwen.

Beschermende factoren die werden gevonden waren steun van de omgeving, contact met leeftijdsgenootjes (verbondenheid), actieve coping, optimisme, vertrouwen in eigen kunnen, naar school gaan (competentie) en eigen keuzes kunnen maken (autonomie). 

Auteurs

Matthias Domhardt, Annika Münzer, Jörg M. Fegert and Lutz Goldbeck.