Campagne-effectonderzoek Geweld in huiselijke kring (najaar 2020)

Het doel van de campagne is bij slachtoffers en omstanders bij (een vermoeden van) huiselijk geweld het gevoel versterken dat zij zelf in actie moeten komen.

Geweld in de privésfeer komt veel voor in onze samenleving. Daarom is de Rijksoverheid in 2019 gestart met de campagne ‘Geweld in huiselijke kring’ met een nieuwe strategie. De campagne is in 2020 aangepast vanwege de coronacrisis. 

Het doel van de campagne 'Ik doe iets tegen huiselijk geweld' is bij slachtoffers en omstanders bij (een vermoeden van) huiselijk geweld het gevoel versterken datzij zelf in actie moeten komen. De campagne wil hen helpen in actie te komen door hen te laten zien wat ze kunnen doen. Laten zien, vanuit een positief perspectief, dat iedereen iets kan doen en elke actie, hoe klein ook, het begin kan zijn van een oplossing.