Overzichtstabel Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld

In deze overzichtstabel zijn de belangrijkste kenmerken en bevindingen opgenomen van het Atria-rapport Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld. De tabel geeft een beschrijving van de geïncludeerde studies (onderzoeksgroep, regio, methode, steekproef, operationalisering ‘financiële (on)afhankelijkheid’, operationalisering ‘partnergeweld’ en het gevonden verband).