Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld

Wat is het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld? Dit rapport van Atria geeft de resultaten uit een wetenschappelijke literatuurstudie weer. Het onderzoek laat één duidelijke conclusie zien: er is een verband tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld. Het betreft echter een zeer complex verband.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een wetenschappelijke literatuurstudie en interviews met vrouwen die partnergeweld hebben ervaren. De literatuurstudie geeft antwoord op de vragen:

  1. Hebben vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun partner meer kans om partnergeweld mee te maken? En, omgekeerd, hebben vrouwen die financieel onafhankelijk zijn van hun partner minder kans om slachtoffer te worden van partnergeweld?
  2. Hebben vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun partner minder kans om de gewelddadige relatie te doorbreken? En, omgekeerd, hebben vrouwen die financieel onafhankelijk zijn van hun partner meer kans om zich aan het geweld te onttrekken door de relatie te verbreken?

Aanleiding

Deze literatuurstudie vond plaats in het kader van onderzoek door Atria naar het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid en partnergeweld. Aanleiding voor dit onderzoek, in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW, is een motie van Tweede Kamerlid Van den Hul die constateert dat vrouwen “bovengemiddeld vaak financieel afhankelijk zijn van hun partner, en bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van partnergeweld en eergerelateerd geweld” en formuleert een verzoek aan de regering om “genderspecifiek onderzoek te laten doen naar het verband”.

Auteurs

Suzanne Bouma, Danytza Berry, Renee Romkens. Atria 2020.