Als je werkt, dan kun je echt leven

Dit rapport doet onderzoek naar de waarde van werk voor slachtoffers van partnergeweld. Het is het tweede deel van een onderzoek over het verband tussen financiële afhankelijkheid en huiselijk geweld. 

Naar aanleiding van een motie van voormalig Tweede Kamerlid Van den Hul (d.d. 2-12-2019) kreeg Atria van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW de opdracht onderzoek uit te voeren naar het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld.

Dit onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel betreft een wetenschappelijke literatuurstudie. Het tweede deel bestond uit interviews met vrouwen die partnergeweld hebben meegemaakt.

Op basis van interviews met 22 vrouwen die partnergeweld hebben meegemaakt geeft dit tweede rapport inzicht in:

  • de waarde van werk op het meemaken van partnergeweld
  • de impact van partnergeweld op de waarde van werk

Auteurs

Suzanne Bouma (Atria/UvA), begeleiding: Renée Römkens (UvA) en Gerben Moerman (UvA).