Samenvatting literatuurstudie Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld

In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is Atria een onderzoek gestart naar het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid en partnergeweld. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een literatuurstudie en interviews met vrouwen die partnergeweld hebben ervaren. In deze publicatie zijn de bevindingen uit de literatuurstudie samengevat.