Handleiding keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang

Deze handleiding is onderdeel van het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang. Het is een schriftelijke instructie gericht op de toetsing en het beheer van het keurmerk. Het normenkader beschrijft de daadwerkelijke normen waarop opvangorganisaties worden getoetst.

Het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang is tot stand gekomen door een breed draagvlak van de organisaties voor geweld in afhankelijkheidsrelaties, Federatie Opvang, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

Het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang is een kwaliteitskeurmerk en is aanvullend op bestaande instrumenten zoals ISO, HKZ en het kwaliteitskader.

Auteurs

Sanne Lubbers, Ingrid van Gool, Kilian Deelen, Juliëtte Velu en Liesbeth van Oostenbrugge.