Normenkader Veiligheid in de Vrouwenopvang

Dit normenkader is onderdeel van het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’. Het is opgebouwd uit vijf indicatoren die tezamen bijdragen aan een goede borging van kwaliteit en veiligheid in de vrouwenopvang. Elke indicator wordt ingeleid met een doelstelling waaruit blijkt wat deze indicator beoogt.