Ieder kind geïnformeerd

De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen over huiselijk geweld en kindermishandeling mogelijk te maken. De publicatie is gemaakt op basis van ervaringen van slachtoffers uit het verleden en wetenschappelijke inzichten.

Deze gids biedt handvatten om de positie van kinderen zelf te versterken.

Centraal staan daarbij de volgende doelen:

  • het informeren van kinderen over wat zij nodig hebben voor gezonde ontwikkeling en
  • het normaliseren van praten over hoe het thuis gaat, ook als het dat moeilijk is of als je je onveilig voelt.