Goed zorgen voor uit huis geplaatste kinderen is goed zorgen voor hun ouders

Onderzoeksartikel van stichting Het vergeten kind over kinderen die niet thuis kunnen wonen en de band met hun ouders, familie en vrienden. Deze kinderen blijken vaak het contact te verliezen met een of meerdere personen die belangrijk voor hen zijn.

Voor dit artikel nam Het Vergeten Kind vragenlijsten af bij 72 kinderen. Zij zijn tussen de 9 en 21 jaar oud en wonen op een (leef)groep, in een gezinshuis of in een pleeggezin. Daarnaast interviewde de stichting vijftien hulpverleners die vinden dat de jeugdzorg beter moet. Onder hen zijn gezinshuisouders, jeugd- en gezinswerkers, orthopedagogen en jeugdbeschermers.