Handreiking Veiligheid voor studenten

Naast studeren is de studententijd ook een periode voor ontwikkelen en experimenteren. Seksueel ongewenst gedrag komt veel voor onder Nederlandse studenten. Gemeenten en hun partners hebben kennis en tips uitgewisseld over hoe ze werken aan een veiligere studententijd in én na de introductieweken. Het programma Veilige Steden heeft in een handreiking alle tips samengesteld.

Auteurs

Hanna Harthoorn, Kristen Martina en Heleen Schols, Regioplan